PPA kúpila softvér Josephine, chce sa vyhnúť verejnému obstarávaniu

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) postupuje v zavádzaní digitalizácie a elektronizácie. V tejto súvislosti dochádza k zmenám aj v procese vyhodnocovania žiadostí o podpory, pomoc a dotácie. Cieľom týchto zmien je celý proces zjednodušiť pre žiadateľov, zrýchliť a nastaviť na maximálnu úroveň transparentnosti. Zjednodušenie by malo nastať hlavne v procese verejného obstarávania, kde agentúra obstarala program na elektronizáciu verejných zákaziek Josephine, informovala v utorok PPA.

Podobné príspevky SCPV