PPA: Na podnikanie môžu získať mladí poľnohospodári finančnú podporu

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila výzvy určené pre mladých poľnohospodárov.

Podobné príspevky SCPV