PPA: Poľnohospodári môžu žiadať o priame podpory na plochy, zvieratá a lesy

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom, že môžu predkladať žiadosti na priame podpory v oblasti poľnohospodárskych plôch, zvierat a lesov.

Podobné príspevky SCPV