PPA predlžuje lehotu na predkladanie žiadostí o priame podpory do 31. mája

Pôdohospodárska platobná agentúra predlžuje lehotu na predkladanie žiadostí o priame podpory do 31. mája 2022. Pôvodný termín pritom bol do 16. mája. Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss skonštatoval, že chcú dať žiadateľom o priame podpory viac času.

Podobné príspevky SCPV