PPA už zaslala poľnohospodárom vyše 15.300 rozhodnutí k priamym platbám

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zaslala viac než 15.300 rozhodnutí k žiadostiam o jednotnú platbu na plochu v rámci priamych platieb poľnohospodárom, čo je 85 % zo všetkých žiadostí. PPA vyplatila už 292 miliónov eur z objemu 345,8 milióna eur, čo je suma za vydané rozhodnutia. Rozhodnutie dostali všetci žiadatelia, ktorí splnili všetky potrebné podmienky.

Podobné príspevky SCPV