PPA vytvorila novú sekciu riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznámila vytvorenie novej sekcie riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti.

Podobné príspevky SCPV