PPA začala vydávať poľnohospodárom rozhodnutia k priamym platbám

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala poľnohospodárom vydávať rozhodnutia o vyplácaní priamych platieb. Je dôležité, aby si žiadatelia kontrolovali doručenie rozhodnutí prostredníctvom elektronických schránok a poštou a prevzali ich. Informovala o tom platobná agentúra.

Podobné príspevky SCPV