PPA zaslala 15.662 rozhodnutí k žiadostiam o jednotnú platbu na plochu

Pôdohospodárska platobná agentúra zaslala 15.662 rozhodnutí k žiadostiam o jednotnú platbu na plochu v rámci priamych platieb poľnohospodárom, čo je 88 % zo všetkých žiadostí. PPA vyplatila 357,9 milióna eur z objemu 505 miliónov eur, čo je o 1,71 % viac ako k rovnakému obdobiu v minulom roku. Informovala dnes platobná agentúra. 

Podobné príspevky SCPV