PPA zverejnila výzvy pre dodávateľov mlieka, ovocia, zeleniny do škôl

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvy pre žiadateľov, ktorí v rámci tzv. školského programu dodávajú do školských zariadení mlieko, mliečne výrobky, ovocie a zeleninu a výrobky z ovocia a zeleniny.

Podobné príspevky SCPV