Proti Feckovmu návrhu sa búria poľnohospodári, potravinári aj Európska komisia

Vojna na Ukrajine priniesla aj otázky dostatku potravín a potravinovej sebestačnosti Slovenska. Vláda aktuálne plánuje regulovať export základných potravinárskych komodít. Podniky by mali hlásiť vývoz nad 400 ton a v prípade mimoriadnej situácie by štát mohol export zastaviť.

Podobné príspevky SCPV