Schválila troch kandidátov na voľbu členov Rady SPF

Kandidátmi na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktorých volí a odvoláva Národná rada (NR) SR na návrh vlády, sú Branislav Skladaný, Štefan Žid a Peter Radošinský. Návrh schválil v stredu vládny kabinet.

Podobné príspevky SCPV