Slamové víno sa rysuje ako veľmi dobré

Vo viniciach dozrel čas na slamové víno. Príjemná suchá a pomerne teplá jeseň tomuto druhu vína praje.

Podobné príspevky SCPV