Spôsob výpočtu podpory AMO a zoznam poberateľov

Ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo vzorec výpočtu podpory sporného dotačného titulu aktualizácia informačnej databázy, spracovanie a vyhodnotenie údajov za účelom ochrany chovov ošípaných pred šírením afrického moru. Poskytlo aj zoznam podporených subjektov so schválenou výškou podpory.

Podobné príspevky SCPV