Stanovisko MPRV SR k výberovému konaniu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR

V pondelok (16. 5.) sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) konalo výberové konanie na nového generálneho riaditeľa š.p. Lesy SR. Podmienky účasti vo výberovom konaní splnili traja uchádzači. Výberová komisia konštatovala, že len jeden z uchádzačov dosiahol požadované predpoklady a odporučila preto ministrovi Samuelovi Vlčanovi, aby do funkcie vymenoval Jána Marhefku, bývalého riaditeľa príspevkovej organizácie Štátne lesy TANAP. Táto skutočnosť odštartovala mediálny lynč na víťaza výberového konania.

Podobné príspevky SCPV