Štát chystá zmeny v sezónnom zamestnávaní. Pestovatelia čakali viac

Nová poľnohospodárska sezóna by mohla fungovať s novými pravidlami pre sezónne práce. Parlament v prvom čítaní schválil novelu zákonníka práce, ktorá zavádza inštitút sezónnej práce v poľnohospodárstve pre všetkých brigádnikov.

Podobné príspevky SCPV