Štát pomôže agropotravinárom s energiami. Do konca septembra rozdelí 15,7 milióna eur

Zvyšovanie cien energií pociťujú do veľkej miery aj poľnohospodári a potravinári. Na jednej strane rastú náklady na elektrinu a plyn, na druhej strane sa zvyšujú aj ceny hnojív. Viaceré podniky platia za energie aj o 200 až 300 percent viac, ako pred rokom. Adekvátne zvýšiť odbytové ceny svojich výrobkov však pri vyjednávaní s obchodníkmi zväčša nedokážu.

Podobné príspevky SCPV