Štátny tajomník MPRV SR Milan Kyseľ ponúkol ministrovi svoju funkciu

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Milan Kyseľ ponúkol ministrovi svoju funkciu v reakcii na mediálny lynč posledných dní. Svoje rozhodnutie predkladá po dôkladnom zvážení všetkých okolností k danej situácii. Je to jeho osobné rozhodnutie, ako reakcia na bezprecedentné útoky, ktorým čelí on a jeho rodina.

Podobné príspevky SCPV