Strategický plán: Spoločne kritizujú malí a veľkí, poľnohospodári aj spracovatelia

Takmer 700 strán textu, 8 dní pripomienkovania a 501 pripomienok, z toho 336 zásadných. Aj takto možno v číslach charakterizovať medzirezortné pripomienkové konanie návrhu Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023 až 2027. Do pripomienkovania sa dokument dostal 4. januára 2022, pričom na predloženie svojich stanovísk mali združenia, štátne inštitúcie aj verejnosť čas len do 11. januára.

Podobné príspevky SCPV