Vláda: Prioritou je výrazné zníženie hustoty diviačej zveri

Prioritou je výrazné zníženie hustoty (denzity) diviačej zveri, predovšetkým v rizikových oblastiach nachádzajúcich sa medzi africkým morom postihnutou oblasťou a oblasťou, kde výskyt doposiaľ zaznamenaný nebol.

Podobné príspevky SCPV