Vlani skoro 10 miliónov, predvlani viac ako 17 miliónov. Koľko to bude tento rok?

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora aj tento rok spustila celoslovenský monitoring škôd spôsobených poľovnou zverou. Ide o jeden z významných faktorov zasahujúcich do poľnohospodárskej výroby. Škody sa každoročne rátajú v miliónoch eur.

Podobné príspevky SCPV