Vojna na Ukrajine osevné plány neovplyvňuje

Vojna na Ukrajine môže mať vážne dôsledky na sektor agropotravinárstva v celej Európskej únii. Ukrajina a Rusko vyprodukujú až 30 percent svetového obchodu s pšenicou a 32 percent s jačmeňom.

Podobné príspevky SCPV