Záujem o kukuricu môžu ovplyvniť ceny energií

Priemerné úrody zrnovej kukurice na Slovensku v ostatných rokoch postupne rastú. Napriek tomu je jej úrodový potenciál výrazne vyšší, ako naše aktuálne výnosy. Do akej miery sa podarí zvyšovať úrody kukurice v období neustáleho rastu výrobných nákladov diskutovali v minulom týždni zástupcovia Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice v Nitre.

Podobné príspevky SCPV