Záujem o poistenie rastie. Agrorezort opäť zvýšil výšku vyčlenenej sumy na podporu

Končí sa len štvrtý mesiac tohto roka a poľnohospodári už zratúvajú prvé škody na plodinách. Viacerí sa obrátili aj na poisťovne.

Podobné príspevky SCPV