Zelená nafta sa ani tento rok nevyčerpá

Ani tento rok zrejme poľnohospodári nevyčerpajú všetky peniaze určené na zelenú naftu. Celková suma predstavuje čiastku 30 miliónov eur. Podané žiadosti sú v nižšej výške.

Podobné príspevky SCPV