Zjednodušenie čerpania fondov neprinesie aktualizácia usmernenia, Josephine ani nedokončený katalóg

Čerpanie nenávratných finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie sa na Slovensku často spája s obchádzaním pravidiel a netransparentnosťou, hoci riadiace orgány zdôrazňujú zvyšujúcu sa prehľadnosť v procesoch verejného obstarávania. Národná sieť miestnych akčných skupín (NA MAS) SR dlhodobo upozorňuje, že čerpanie finančných prostriedkov v rámci Opatrenia 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER na Slovensku negatívne ovplyvňujú zle nastavené procesy a prehnaná byrokracia.

Podobné príspevky SCPV