Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Čítať dalej… viac […]

Oznámenie

Riadiaci orgán spolu s Národným orgánom vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov vlajkových projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko … Čítať dalej… viac […]