Oznámenie

Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom si … Čítať dalej… viac […]

Oznámenie

Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom si … Čítať dalej… viac […]

Oznámenie

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie „Dotácia na účasť spracovateľa na výstave“ podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka … Čítať ďalej… viac […]

Oznámenie

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie „Dotácia na účasť spracovateľa na výstave“ podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka … Čítať ďalej… viac […]