Category Archives: Poľnohospodárstvo

Oznam

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia vykoná v 4. týždni mesiaca január , t. j. od 21. 1. do 25. 1. … Čítať dalej…

Výstava „Srnec lesný“

LESY Slovenskej republiky, š. p., Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pravidelne predstavuje širokej verejnosti jedného z významných zástupcov fauny našich lesov. … Čítať dalej… viac […]