...

Agrorezort bude spolupracovať pri likvidácii PCB látok

Odstraňovanie znečisťujúcich látok súvisí s riešením environmentálnej záťaže polychlórovaných bifenylov (PCB) v okolí areálu bývalého podniku Chemko v Strážskom a potrebou … Read More

...