...

Aktuálne znenie Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027

20. októbra 2022 bol aktualizovaný SP SPP v nadväznosti na pripomienky Európskej komisie (EK) úspešne odoslaný prostredníctvom elektronického systému SFC2021 na formálny schvaľovací … Read More

...