...

Bilaterálne stretnutie štátneho tajomníka MPRV SR s podštátnou tajomníčkou MP HU v …

Slovenská koncepcia oceňovania a financovania ekosystémových služieb pôdy a krajiny pod názvom „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ sa stala ústrednou témou bilaterálneho … Read More

...