...

Informácia o zverejnení výzvy

Európska komisia zverejnila na portáli pre financovanie a verejné súťaže výzvu na predkladanie návrhov informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky s … Read More

...