...

Možnosť zapojenia sa do Iniciatívy Hand-in-Hand FAO

MPRV SR dáva do pozornosti možnosť zapojiť sa do Iniciatívy Hand-in-Hand FAO prostredníctvom účasti na Investment Forum 2024, ktoré sa uskutoční 15. – 17. … Read More

...