...

Ocenenia EÚ za ekologickú poľnohospodársku výrobu (EU Organic Awards)

V stratégii “Z farmy na stôl” a „Stratégii v oblasti Biodiverzity“ je stanovený cieľ dosiahnuť 25 % poľnohospodárskej pôdy EÚ využívanej v ekologickej … Read More

...