...

PPA zaktualizovala výzvu na investície do poľnohospodárskych podnikov

Aktualizáciou výzvy na podopatrenie 4.1 „Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov“ bol od 2. 1. … Read More

...