...

Predbežná informácia

Ministerstvo pripravuje návrh zákona o sprístupňovaní určitých komodít a výrobkov súvisiacich s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu Únie a o ich vývoze z Únie. … Read More

...