...

Predbežná informácia

Návrh zákona Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. … Read More

...