...

Situačná a výhľadová správa Mlieko

Dňa 3.6.2024 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Mlieko. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej a podpornej politike trhu, počte dojníc, úžitkovosti, množstve … Read More

...