...

Situačná a výhľadová správa – Zemiaky

Dňa 14. 12. 2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Zemiaky. Prezentuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu SR a EÚ, pestovateľských plochách zemiakov, … Read More

...