...

Slovenská republika získala predsednícku pozíciu v Programe OECD pre agrárnu vedu (CRP)

Na zasadnutí Riadiaceho výboru Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) bola 6. decembra 2022 (s platnosťou od 1.1. … Read More

...