...

Slovensko má vyššiu lesnatosť ako je európsky priemer

Zelená správa, alebo inak Správa o lesnom hospodárstve (LH) v SR za rok 2021 obsahuje informácie o aktuálnom stave LH, lesov a ich obhospodarovaní k 31. 12. 2021. … Read More

...