...

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2021

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike (tzv. Zelená správa) poskytuje komplexný obraz o vývoji poľnohospodárstva a potravinárstva v SR – o … Read More

...