...

Súťaž o najkrajšie výtvarné dielo predĺžená do 13. októbra 2023

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorej je naša krajina členom, si každoročne 16. októbra pripomína „Svetový deň potravín“. Read More

...