...

Verejný odpočet organizácií MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) informuje o konaní verejného odpočtu rezortných organizácií za rok 2022. … Read More

...