...

Vyhlasujeme výzvu na výber odborných hodnotiteľov obsahových námetov

Výber odborných hodnotiteľov obsahových námetov sa týka námetov predložených v rámci výzvy Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 – 2022, podopatrenie 16.1. … Read More

...