...

Výzva na podporu agrárnej vedy z OECD je otvorená

Paríž – OECD opätovne ponúka možnosť získať viac zdrojov na agrárnu vedu a výskum a príležitosti na posilnenie medzinárodnej spolupráce a mobility vedeckých kapacít. … Read More

...