Category Archives: Pôdohospodárska Platobná Agentúra

Otázky a odpovede k podopatreniu 6.1

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že uverejnila ďalší súbor otázok a odpovedí žiadateľov/prijímateľov k podopatreniu 6. … Čítať ďalej… viac […]

Oznámenie o aktualizácii výziev

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala v časti PPA /Podpory /Projektové podpory /OP RH 2014-2020 /Výzvy na predkladanie ŽoNFP výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie … Čítať ďalej… viac […]

Dodatok č. 1 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 …

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že uverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka … Čítať ďalej… viac […]

OZNÁMENIE PPA o zaregistrovaní sa do registra ekologickej poľnohospodárskej výroby pre …

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila OZNÁMENIE PPA o zaregistrovaní sa do registra ekologickej poľnohospodárskej výroby pre podopatrenie 6. … Čítať ďalej… viac […]