Category Archives: Pôdohospodárska Platobná Agentúra

Oznámenie PPA

SPPK dňa 27. 1. 2017 oslovila generálneho riaditeľa PPA so žiadosťou o poskytnutie informácií o dôvodoch neschválenia priamych platieb pre vybraných žiadateľov. K takejto žiadosti ... Čítať ďalej... viac [...]

Oznámenie

PPA zverejnila Zoznam uzatvorených zmlúv za Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 k 31.12.2016 v časti Zoznam schválených projektov a Prijímatelia z EF pre Rybné hospodárstvo. Čítať ďalej… viac […]

Oznam

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že uzatvorila nové Zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní … Čítať ďalej… viac […]