...

Africký mor ošípaných ohrozuje aj ošípané a diviaky na Slovensku. …

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR po tretí raz spájajú svoje sily v najnovšom ročníku celoeurópskej kampane na … Read More

...