...

Ďalší odklad spracovania triedeného odpadu je zlou správou

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) je znepokojené z opätovného odkladu účinnosti povinnosti upravovať zmesový komunálny odpad pred skládkovaním až na rok … Read More

...