...

Dialóg o vode a pôde pokračoval v poradí štvrtým stretnutím

Dialóg o vode a pôde IV bol ďalším zo série stretnutí, cieľom ktorých je rozvíjanie spolupráce pri efektívnom manažmente vody a pôdy, smerujúcom k zmierňovaniu následkov zmeny … Read More

...