...

EK potvrdila zákaz dovozu niektorých produktov z Ukrajiny

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) víta rýchlosť reakcie EÚ pri riešení situácie v súvislosti s dovozom obilia a potravín z Ukrajiny. … Read More

...